Hallitus

Suomen Cheerleadingliiton hallitus muodostuu liiton syyskokouksen valitsemasta puheenjohtajasta ja vähintään neljästä (4) ja enintään kahdeksasta (6) varsinaisesta jäsenestä ja kahdesta (2) varajäsenestä. Hallituksen tehtävänä on johtaa SCL:n toimintaa vuosikokouksen vahvistaman strategian ja toimintasuunnitelman mukaisesti.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta, siten että puolet hallituksen jäsenistä on kerrallaan erovuorossa.

Tehtävät:

Suomen Cheerleadingliiton yhdistyksen säännöissä määrätyt tehtävät
vastaa liittokokouksen päättämien strategioiden toteutumisesta
kantaa liiton toiminnasta juridisen vastuun
vastaa liiton kriisiviestinnästä yhteistyössä toimihenkilöiden kanssa

SCL:n hallitus 2017:

Riikka Taivassalo
Puheenjohtaja

Heli Kaskela
Varapuheenjohtaja
Kansainvälinen toiminta
Tuomarivaliokunta
Sääntötoimikunta

Jonna Järvelä
Hallituksen jäsen
Viestintävastaava
Kilpailuvaliokunta

Petra Eloranta
Hallituksen jäsen
Liittojohtoiset maajoukkueet

Anna Sällylä
Hallituksen jäsen
MM- ja EM-seuraedustajat

Mira Lehtinen
Hallituksen jäsen
Active Cheer
Nuorisovaliokunta

Eveliina Hietakymi
Hallituksen jäsen
Seurakehittäminen
Seuravaliokunta

Varajäsenet:

Virpi Huuskonen
Maiju Nurminen