Urheiluoppilaitoshaku

Urheiluoppilaitokset ovat tarkoitettu motivoituneiden ja potentiaalisten kilpaurheilijoiden opiskelupaikoiksi, joissa kansainväliselle huipulle tähtäävän urheilun yhdistäminen tavoitteelliseen opiskeluun on mahdollista. Urheilu-ja urheilupainotteiset oppilaitokset pyytävät lajiliitoilta pisteytyksen hakijoiden urheilullisesta tasosta ja potentiaalista. Oppilaitokset voivat myös lisäksi järjestää omia testejä oppilaitospisteytyksen tueksi.

Toisen asteen yhteishaussa virallisiin urheiluoppilaitoksiin haettaessa urheilija täyttää sähköisen oppilaitoshaun (opintopolku.fi) yhteydessä myös urheiluhaun tiedot (mm. laji, saavutukset, ym.). Lisäksi urheilijan tulee lähettää Hakulomake urheiluoppilaitokseen 2017  tai urheiluoppilaitoksen oma hakulomake yhteishaun päättymiseen mennessä.

Urheilijan tulee aina varmistaa hakuohjeet, aikataulu, mahdollinen oppilaitoksen oma hakulomake ja vaadittavat liitteet oppilaitoksen verkkosivuilta tai ottaa tarvittaessa yhteys oppilaitoksen urheilukoordinaattoriin.

Urheiluoppilaitoksiin hakevien urheilijoiden pisteytys tapahtuu Suomen Cheerleadingliiton kautta. Tavoitteena on arvostella urheilija yksilötaitoja osalta. Tällä tavoin pisteytys ja hakuprosessi on tasapuolinen kaikille urheilijoille seurasta, joukkueesta ja kilpailusarjasta riippumatta.

Urheilija toimittaa pisteytettävät videot liittoon taidoistaan seuroihin lähetettävän ohjeen mukaisesti. Videot ja valmentajan lausunto tulee palauttaa liiton koulutussuunnittelijalle viimeiseen palautuspäivään mennessä. Kannustamme seuroja tukemaan urheilijoita hakeutumaan urheilua tukeviin kouluihin.

Mikäli Suomen Cheerleadingliitto saa urheiluoppilaitokselta pisteytyspyynnön urheilijasta joka ei ole toimittanut videoita aikataulussa, pisteytetään urheilija yleisen lajitaittopisteytyksen periaatteiden mukaisesti (1-6 pistettä).

Lue lisää yleisistä lajitaitopisteytyksen periaatteista!

Haku 2017

Toisen asteen urheiluoppilaitoksiin haku alkaa helmikuussa.

SCL tiedote urheiluoppilaitoksiin hakeville 2017

Suomen Cheerleadingliiton pisteytysohjesääntö 2017

Kysymykset urheiluoppilaitospisteytyksestä Suomen Cheerleadingliiton osalta voi osoittaa liiton koulutussuunnittelijalle, muissa hakuprosessiin liittyvissä asioissa suosittelemme urheilijaa ja valmentajaa olemaan yhteydessä suoraan kouluun, johon urheilija on hakenut.

Lisätietoja ina.tiittula(a)scl.fi

Lue lisää urheiluoppilaitoishausta!